Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium „Modele biznesowe dla MŚP”. Seminarium odbędzie się 22 października 2015 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30. Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Szczegóły: http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/seminarium-z-cyklu-europejskie-przedsiebiorstwo-pt-modele-biznesowe-dla-msp-22-pazdziernika-warszawa.html

TOP