Finansowe wsparcie na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Całkowita wartość środków przewidziana dla województwa łódzkiego wynosi 473 377,00 PLN. Wnioski o udzielnie wsparcia można składać od 11 stycznia 2016 roku.

Szczegóły konkursu: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

TOP