W magazynie targowym o projekcie z Radomska

Ukazał się drugi numer Poznańskiego Magazynu targowego 2/2015 (336). Jest to oficjalne czasopismo Międzynarodowych Targów Poznańskich, które wydawane jest od 1959 roku. Na 23 stronie, jako przykład dobrych praktyk liderów, zamieszczony został wywiad z Prezydentem Miasta Radomsko dotyczący projektu RADOMSKO MEBLUJE.

Zapraszamy do lektury

TOP